GITHA

GITHA levert een urenbegroting die is gebaseerd op de analyse van actuele gegevens en trends afkomstig van bijna 2000 Nederlandse huishoudens. Het berekende resultaat van GITHA kan uiteraard aan de specifieke omstandigheden van het getroffen huishouden worden aangepast [1] en ook kunnen deze aanpassingen gedocumenteerd worden. Omdat het programma voor alle huishoudelijke taken tevens de lichamelijke eisen geeft, wordt meteen en uiterst transparant het gevolg van de beperking, het letsel (i.e. de letselschade [2]), handicap of anderszins functieverlies zichtbaar. Dit gevolg wordt uitgedrukt in het aantal huishoudelijke uren dat vergoed moet worden, dan wel waarvoor een oplossing gevonden moet worden.

 

unieke norm!

GITHA is een krachtig instrument. Het maakt snel en eenvoudig duidelijk hoeveel arbeid een huishouden vraagt: voor de huishouding als geheel en voor de afzonderlijke taken daarin. De uitkomsten zijn onderbouwd en gebaseerd op onderzoek [3]. De normtijden geven inzicht in de tijdbesteding van normale Nederlandse huishoudens voor iedere huishoudelijke taak. Tevens geeft GITHA een bandbreedte van iedere normtijd aan, namelijk het minimum en maximum voor 50% en 90% van de huishoudens rond het gemiddelde. Als extra hulp wordt een toelichting op de inhoud van elke taak en de bij een taak behorende lichamelijke eisen gegeven. GITHA is eerlijk en voorkomt willekeur, geeft tijdwinst door het voorkómen van lange discussies en biedt overlegruimte in de afhandeling van letselschade of bij de inschatting van huishoudelijke hulp. In de schatting van de grootte van de te compenseren huishoudelijke arbeid geeft het daarnaast een billijk kader.

 

voor wie?

GITHA is nu 21 jaar naar volle tevredenheid in gebruik in de praktijk. GITHA voorziet in de ondersteuning van taken van arbeidsdeskundigen, letselschadeverzekeraars, letselschade­advocaten, vakbonden, gemeentelijke instellingen, instanties in de thuiszorg en anderen als het gaat om het gefundeerd vaststellen van de omvang van het huishoudelijk werk. Dit betekent dat een breed scala aan beroepsgroepen het aantal uren huishoudelijk werk dat niet (meer) uitgevoerd kan worden door beperking, handicap of letsel eenduidig kan bepalen. Dit op basis van de berekeningen van GITHA en de beperkingen van een betrokkene.

 

GITHA biedt:

 

 • een rekenmethodiek die uren berekent voor zowel het gehele huishouden als voor de te beoordelen persoon
 • een database met wetenschappelijk bepaalde besliscriteria en arbeidsgegevens van verschillende typen huishoudens
 • een urenbegroting als basis voor het schatten van compensatie door handicap of letselschade
 • een weergave van de spreiding van iedere berekende tijd voor de middelste 50% en 90% van de huishoudens
 • een uitgebreide omschrijving van de inhoud en lichamelijke eisen van de huishoudelijke taken
 • een uitgebreide beschrijving van de referentiehuishoudens, waarop de normtijden zijn gebaseerd
 • een eenvoudige en gebruikersvriendelijke user-interface
 • keuzemenu's voor een eenvoudige invoer en opslag van gegevens
 • de mogelijkheid voor het opstellen van verschillende varianten van een huishouden, bijvoorbeeld met of zonder gebruik van bepaalde hulpmiddelen
 • een faciliteit om de genomen beslissingen en motivering ervoor samen met de uitkomsten te documenteren
 • de mogelijkheid van export van de invoergegevens en de resultaten naar een tekstverwerkingsprogramma en PDF document
 • een uitgebreide HELP-functie, geïntegreerd in het programma
 • een eenvoudige installatieprocedure voor Windows computers
 • en een telefonische helpdesk.
 • Tot slot: GITHA kan worden geïnstalleerd onder de besturingssystemen Windows 8, 10 en 11

 

werken met GITHA

GITHA start met een eerste invoerscherm (zie voorbeeldscherm 1), waarin algemene gegevens van de betrokkene en het huishouden worden ingevuld. In het tweede invoerscherm (zie voorbeeldscherm 2) worden specifieke gegevens over de samenstelling van het huishouden, woonsituatie, huisdieren en beschikbare apparatuur ingevuld. Het resultaat van de berekening (een deel is te zien op voorbeeldscherm 3) wordt op een vervolgscherm gepresenteerd en kan daar verder worden aangepast. Bij alle schermen is een uitgebreide HELP-functie beschikbaar. Ook kunnen in het resultaten scherm toelichting en spreiding worden opgevraagd bij de verschillende activiteiten.

 

GITHA wordt jaarlijks vernieuwd

GITHA wordt regelmatig geüpdatet en voorzien van een nieuwe database met de jongst beschikbare cijfers van de Nederlandse huishoudens. Dit gebeurt periodiek: één keer per ongeveer vijf jaar. De laatste grote data-update was in 2020. In de tussenliggende jaren worden verbeteringen in de functionaliteit en beveiliging aangebracht en worden eventueel geconstateerde fouten in de database gecorrigeerd. Vanaf juni 2023 is GITHA 20 de actuele en geldende versie. Deze versie is geschikt voor gebruik onder Windows 8, 10 en 11. Klik hier voor een overzicht van de veranderingen in de huidige GITHA versie vanaf de voorgaande complete data-update (versie 17, 2020). Een vergelijking van de door GITHA berekende uitkomsten aan de hand van modelhuishoudens tussen de GITHA versie met de meest recente data (dit is de herziening uitgevoerd in 2020, waarvan de onderliggende data dezelfde zijn als voor de huidige GITHA versie) en de eerdere versies (databases 2005, 2011/2012 en 2017) kan hier worden gedownload.

 

handleiding GITHA

De gebruikershandleiding voor GITHA als PDF-document kan hier worden gedownload.

 

licentie aanvraag

GITHA kan worden gebruikt in licentie voor een periode van één jaar. De licentieprijs voor een 1-jaar periode wordt op aanvraag gegeven (e-mail adres en telefoonnummer onderaan de homepage). Een deel van de licentieopbrengsten wordt gebruikt om fouten in het programma op te sporen, een veilig gebruik ervan te vergroten, en de functionaliteit ervan te verbeteren. Daarnaast worden de licentieopbrengsten gebruikt om het programma periodiek te voorzien van de meest actuele beschikbare data en te voorzien van aanpassingen waar gebruikers om vragen. Voor beide laatsten is onderzoek nodig en dat is tijdrovend. De standaard licentie staat het gebruik door maximaal vijf personen binnen dezelfde organisatie (niet noodzakelijkerwijs simultaan) toe. Voor organisaties met meer dan vijf gebruikers gelden andere tarieven (eveneens op aanvraag). In bijzondere situaties kan van de licentieprijs worden afgeweken. De licentie geeft tevens recht op ondersteuning en advies via de helpdesk zonder verdere kosten.

 

[1] Als hulpmiddel geeft GITHA tevens de spreiding (5-percentiel, 25-percentiel, 75-percentiel, 95-percentiel) van elke normtijd, waarbinnen 95% van de huishoudens valt.

[2] Letselschade is de schade die het gevolg is van lichamelijk en / of psychisch letsel.

[3] De normtijden van GITHA zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Hiertoe worden o.a. uitkomsten van het nationale Tijdbestedingsonderzoek (TBO) van het SCP (zie de website van SCP; zoek op "TBO") geanalyseerd en bewerkt. GITHA baseert zich op trends in en variaties tussen huishoudens. GITHA omvat geen data van individuele personen of huishoudens.

home > GITHA

ErgoLab Research

ErgoLab Research BV ©

 

over ErgoLab Research / Disclaimer

 

Privacy Statement

 

site geüpdatet: 07-06-2023

 

 

 

 

 

Website design: Pelle Oude Vrielink