Privacy Statement

Privacy Statement ErgoLab Research B.V.

 

 

 

 

ErgoLab Research B.V. behandelt gegevens van iedere klant of relatie zorgvuldig en vertrouwelijk. Ook worden afbeeldingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gekozen. In het navolgende wordt dit nader uitgelegd.

 

  1. ErgoLab Research B.V. informeert bij klanten en relaties alleen naar de hoogstnoodzakelijke gegevens om de communicatie vlot en professioneel te kunnen onderhouden. Dit betreft de volgende gegevens: naam of bedrijfsnaam, naam contactpersoon en eventuele titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email adres.
  2. ErgoLab Research B.V. bezit of onderhoudt geen centrale database waarin de onder 1 genoemde set van gegevens van klanten en relaties wordt verzameld of geplaatst.
  3. Wél kan naam of bedrijfsnaam voorkomen in een van de databases, die op de website van ErgoLab Research B.V. zijn geplaatst. Deze databases hebben uitsluitend tot doel de service voor haar klanten, relaties en andere belangstellenden te ondersteunen. Naam of bedrijfsnaam wordt dan gebruikt om de identiteit van de gebruiker vast te kunnen stellen bij inloggen.
  4. In rapporten van ErgoLab Research B.V. gepubliceerd op het Internet kunnen naam, bedrijfsnaam, contactpersoon en woonplaats worden vermeld. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de betrokken persoon en / of organisatie.
  5. ErgoLab Research B.V. deelt geen contactgegevens van klanten of relaties met anderen dan de medewerkers van ErgoLab Research B.V. zelf.
  6. Gegevens van derden, verkregen via een klant of relatie en anders dan die genoemd onder 1, welke noodzakelijk zijn voor een correcte berekening door middel van het door ErgoLab Research B.V. geleverde programma GITHA, worden aangeleverd zonder NAW gegevens van de betrokkene (GITHA LIGHT). De gegevens worden uitsluitend verwerkt door ErgoLab Research B.V. en na verwerking weer (beveiligd) verstuurd en worden niet verstrekt aan derden. De bestanden blijven binnen de muren van ErgoLab Research B.V. en de kennis ervan blijft beperkt tot de directeur van ErgoLab Research B.V.. Binnen ErgoLab Research B.V. wordt al het redelijke gedaan om deze gegevens af te schermen van de externe wereld.
  7. In geval van metingen uitgevoerd door ErgoLab Research B.V. bij personen wordt aan de betrokkenen naar bijzondere persoonsgegevens als werkervaring, leeftijd, lichaamsmassa en lichamelijke klachten gevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor onderzoeksdoeleinden: ze hebben uitsluitend tot doel de juiste uitvoering van de metingen te garanderen en de algemene wetenschappelijke bruikbaarheid van de meetresultaten te vergroten. De personen worden altijd op basis van volledige vrijwilligheid geworven. In de rapportages zijn de uitkomsten nooit herleidbaar naar één van de betrokkenen. Verwerking van persoonlijke gegevens stelt zich uitsluitend ten doel kenmerken van de groep van betrokkenen te genereren en / of verschillen in de gemeten uitkomsten tussen betrokkenen te verklaren.
  8. Bij beelden van personen die in rapporten of op de website van ErgoLab Research B.V. worden gebruikt ter verduidelijking of illustratie wordt ervoor gezorgd dat het gezicht of de gezichten van de betrokkene(n) onherkenbaar blijft (blijven) of onherkenbaar wordt (worden) gemaakt.

 

 

 

(Versie 22 juni 2016).

 

home > Privacy Statement

ErgoLab Research

ErgoLab Research BV ©

 

over ErgoLab Research / Disclaimer

 

Privacy Statement

 

site geüpdatet: 07-06-2023

 

 

 

 

 

Website design: Pelle Oude Vrielink