GITHA LIGHT

GITHA LIGHT is een extra rekenservice van ErgoLab Research. Het is bedoeld om voor één betrokkene een berekening te maken van zijn / haar huishouden en een snelle berekening te krijgen van de gevolgen van een beperking van hem / haar voor het huishoudelijk werk. Ook particulieren kunnen gebruik maken van deze service. GITHA LIGHT is beschikbaar als PDF of papieren versie.

 

GITHA LIGHT: uitleg in stappen

 

 1. GITHA LIGHT werkt met een op deze pagina te downloaden formulier. Hierin worden alle invoergegevens opgevraagd waarmee het programma GITHA een huishouden doorrekent.
 2. Op het formulier dient tevens te worden aangegeven in welke mate een huishoudelijke activiteit niet meer kan worden uitgevoerd. De mate van uitval kan worden aangegeven in vijf categorieën, van 0 tot 100% in stappen van 25%. Ook kan een zelf gekozen percentage worden aangegeven.
 3. Het ingevulde formulier wordt op papier (per post) of als digitaal document (per email) aangeleverd.
 4. De berekening zelf wordt gedaan met de meest recente versie van het programma GITHA door ErgoLab Research B.V.
 5. De berekening wordt als PDF document teruggestuurd (of indien gewenst: op papier).
 6. Let wel: u hoeft geen persoonsgegevens van de betrokkene in te vullen, dit met het oog op de bescherming van de privacy van deze persoon.

 

het voordeel van GITHA LIGHT

 

Het grote voordeel van GITHA LIGHT is dat snel inzicht wordt verkregen in de omvang van de huishoudelijke arbeid en de grootte van de beperking [4]. Dit gaat zonder dat een licentie van het programma GITHA moet worden aangeschaft en het programma moet worden geïnstalleerd.

 

verschil met het programma GITHA

 

GITHA LIGHT is wat berekening van de uitkomsten identiek aan GITHA. Wel zijn er enkele verschillen, welke hieronder zijn samengevat:

 

 • In GITHA LIGHT is het opgeleverde document niet op onderdelen veranderbaar, dit om discussie over eventuele ten onrechte aangepaste uitkomsten te voorkomen.
 • Bij het programma GITHA is het mogelijk (delen van) de uitvoer in een tekstverwerkingsprogramma op te nemen. Bij GITHA LIGHT kan uitsluitend het gehele document als bijlage worden toegevoegd.
 • Het programma GITHA biedt de mogelijkheid eerder gedane berekeningen opnieuw te openen, te veranderen en een herberekening uit te voeren. Ook kan een scenario worden doorgerekend, bijvoorbeeld om de gevolgen te schatten van een veranderd percentage uitval. Herberekening bij GITHA LIGHT op papier kán, maar dit betekent in veel gevallen een nieuwe aanvraag.
 • GITHA LIGHT geeft uitsluitend een toelichting op de inhoud van de huishoudelijke activiteiten. Het programma GITHA omvat een aanzienlijk uitgebreidere toelichting, inclusief lichamelijke eisen voor de taken en een uitsplitsing van gegenereerde tijden per taak naar subtaken.
 • Het programma GITHA geeft het herkomstkader van de oorspronkelijke normtijden en spreidingsmaten voor de gepresenteerde tijden per taak voor 50% en 90% van de huishoudens. In GITHA LIGHT ontbreken deze gegevens.

 

 

hoe gebruik te maken van GITHA LIGHT?

 

 1. Download hier het formulier in PDF formaat “Aanvraag- en opdrachtformulier GITHA LIGHT” of klik op het voorbeeld hiernaast.
 2. Print het formulier uit.
 3. Vul het formulier volledig in.
 4. Stuur het formulier retour, ofwel als papieren versie per post, ofwel in de vorm van een goed leesbare scan als elektronisch document naar het e-mailadres vermeld op het formulier.
 5. De kosten per berekening en betalingswijze zijn vermeld op het formulier.

 

 

tot slot

 

Vragen of behoefte aan meer informatie over GITHA LIGHT? Neemt u gerust contact op. Zie hiervoor het e-mail adres en telefoonnummer onderaan de homepage.

 

De rekenservice van GITHA LIGHT voorziet normaal gesproken in een berekening binnen drie werkdagen. Uitzondering hierop zijn incidentele vakantieperiodes, met name in de zomerperiode. Over de exacte periode wordt per e-mail gecommuniceerd. Neemt u bij twijfel contact op per telefoon.

 

De uitkomst van de GITHA LIGHT berekening wordt natuurlijk sterk beïnvloed door de opgegeven mate van uitval bij elk van de huishoudelijke taken. Deze waarden, indien opgegeven door een leek, kunnen afwijken van die zoals geschat door een ervaren arbeidsdeskundige.

 

De vertrouwelijkheid van alle gegevens die aan ErgoLab Research B.V. worden aangeleverd met GITHA LIGHT wordt gegarandeerd. Een kopie van de originele berekening wordt bij ErgoLab Research B.V. bewaard gedurende ten minste 5 jaren, zodat bijvoorbeeld in geval van zoek raken deze opnieuw door de klant kan worden opgevraagd.

 

ErgoLab Research B.V. maakt een berekening op grond van de rekenservice GITHA LIGHT uitsluitend op basis van de aangeleverde gegevens. ErgoLab Research B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige gegevens, al dan niet opzettelijk als zodanig aangeleverd. Aan de uitkomsten van een berekening met GITHA LIGHT kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

[4] Dit op basis van de zelf gerapporteerde mate van uitval per huishoudelijke activiteit.

 

home > GITHA > GITHA LIGHT

 

ErgoLab Research

ErgoLab Research BV ©

 

over ErgoLab Research / Disclaimer

 

Privacy Statement

 

site geüpdatet: 07-06-2023

 

 

 

 

 

Website design: Pelle Oude Vrielink