Zoeken in           op trefwoord(en):       
Spotlight

Oude Vrielink, H.H.E., 2023. Aanvraag- en opdrachtformulier GITHA LIGHT. ErgoLab Research B.V., Bennekom, formulier, 7 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2018. Smalspoortrekkers: vergelijking van de blootstelling aan lichaamstrillingen en schatting van de kantelhoek van zeven trekkermerken tijdens een praktijktest (met Engelstalige samenvatting). ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2018-1001, 50 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2018. Narrow track tractors: comparison of the exposure to whole-body vibrations and rollover angle estimation of seven different makes in a test in practice (in Dutch with summary and figures in English). ErgoLab Research B.V., Bennekom, report 2018-1001, 50 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2020. Herziening van de data van GITHA op basis van het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) 2016 ErgoLab Research B.V., Bennekom, report 2020-06-1, 153 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2023. Gebruikershandleiding GITHA 20 (2023). ErgoLab Research B.V., Bennekom

Download PDF

Onderzoeksrapporten en artikelen

Booij, A., 2005. Arbeid als zwakste schakel. Veeteelt 1/2, januari 2005, p. 10-12.

Download PDF

Captijn, Marcel & H.H.E. Oude Vrielink, 2016. Hand- en armtrillingen slecht begrepen arbeidsrisico. NIBHV Veiligheid 66 (september 2016), p. 33-35

Download PDF

Dooren, H.J. van, 2003. Vermindert lichamelijke belasting door automatisch melksysteem? PraktijkKompas Rundvee, juni 2003, p. 9.

Download PDF

Dooren, H.J.C. van, H.H.E. Oude Vrielink, J.J. Poelarends, F. Neijenhuis, 2007. Automatisch melken en gezondheid ondernemer. Wageningen UR - ASG Lelystad rapport 25, 92 pp.

Download PDF

Drost, H en I.H.G. Satter, 2000. ARBO-VLV: beoordeling met fuzzy logic van arbeidsomstandigheden in een vleesvarkensstal. Wageningen, IMAG, rapport 2000-07.

Download PDF

Drost, H., 2002. Inventarisatie van het vóórkomen van zoönosen als beroepsgebonden aandoeningen in de pluimveevleesketen Wageningen, IMAG-nota P2002-13

Download PDF

Drost, H., C. Meijs en H.Ellen, 2002. Kwaliteit van de arbeid in pluimveehouderijsystemen als alternatief voor de legbatterij. Wageningen, IMAG rapport 2002-04.

Download PDF

Drost, H., M. Vlaswinkel, 2005. Knelpunteninventarisatie arbeidsomstandigheden in de vollegrondsgroenteteelt. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations.

Download PDF

Fiedeldij Dop, P, 2004. Wetenschappelijke test snoeischaren bewijst het. Tuin en Park Techniek, april 2004, p. 32.

 

Geus, C. de, 2005. Tuinbouw in de volle grond nog altijd vies en zwaar werk. Oogst Landbouw 4 (18), p. 32-33.

Download PDF

Hartman, E., 2005. Verhoogd risico rugklachten voor melkveehouders. Agrarisch Dagblad 18-11, p. 5.

Download PDF

Hartman, E., Frankena, K., Oude Vrielink, H.H.E., Nielen, M., Metz, J.H.M., Huirne, R. B. M., 2004. Risk factors associated with sick leave due to work-related injuries in Dutch farmers: an exploratory case-control study. Safety Science 42, 807-823

 

Hartman, E., Oude Vrielink, H. H. E., Huirne, R. B. M., Metz, J. H. M., 2003. Sick leave analysis among self-employed Dutch farmers. Occupational Medicine 53, 461-468

 

Hartman, Esther, Oude Vrielink, Huub H.E., Huirne, Ruud B.M., Metz, Jos H.M., 2006. Risk factors for sick leave due to musculoskeletal disorders among self-employed Dutch farmers: A case-control study. American Journal of Industrial Medicine 49, 204-214

 

Hartman, Esther, Oude Vrielink, Huub H.E., Metz, Jos H.M., Huirne, Ruud B.M., 2005. Exposure to physical risk factors in Dutch agriculture: Effect on sick leave due to musculoskeletal disorders. International Journal of Industrial Ergonomics 35, 1031-1045

 

Hendrix, A.T.M., 2000. Arbeidsnormen afgeleid uit arbeidsregistraties. Wageningen, IMAG, nota P 2000-23, 39 p.

Download PDF

Hendrix, A.T.M., 1999. Arbeidsbehoefte aubergine. Wageningen, IMAG-nota P 99-92

Download PDF

Hendrix, A.T.M. en G.H. Kroeze, 2000. Van registratie tot arbeidsnorm. Wageningen, IMAG-nota

Download PDF

Hendrix, A.T.M. en M.J. Smits, 1999. Kritische succesfactoren bij het aantrekken en behouden van personeel in de biologische landbouw. Wageningen, IMAG-nota P 99-142, 61 p.

Download PDF

Hendrix, A.T.M., A.A.J. Looije, M. van der Schilden en M. van der Top, 2000. Waarnemings- en vastlegtechnieken in de arbeidskunde. Wageningen, IMAG-nota.

Download PDF

Hendrix, A.T.M., A.J.J. Looije en C. Lokhorst, 2001. Onkruidbestrijding in de biologische landbouw. Wageningen, IMAG, nota P 2001-14, 29 p.

Download PDF

Hendrix, A.T.M., A.J.J. Looije, C. Lokhorst en H.H.E. Oude Vrielink, 2002. Arbeidskwaliteit bij biologische teelten. Vergelijking van de arbeidskwaliteit op vijf bedrijfstypen. Wageningen, IMAG rapport 2002-06

Download PDF

Hendrix, A.T.M., P.F.M.M. Roelofs en H.H.E. Oude Vrielink, 2000. Kosten en opbrengsten van arbomaatregelen. Wageningen, IMAG, nota P 2000-92, 28 p.

Download PDF

Hooven, M. ten, 2004. Creatief zijn met inzet van arbeid. Boerderij 11 (90).

 

Hulshof, C.T.J., Oude Vrielink, H.H.E., Doornbusch, J., Everaert, C.P.J., Krause, F., Marinus, E. & Vermeij, M.D., 2014. Multidisciplinaire Richtlijn Vermindering van blootstelling aan lichaamstrillingen om rugklachten te voorkómen. NVAB, BA&O, Human Factors NL, NVvA, NVVK, Utrecht, richtlijn, 35 pp.

Download PDF

Hulshof, C.T.J., Oude Vrielink, H.H.E., Doornbusch, J., Everaert, C.P.J., Krause, F., Marinus, E. & Vermeij, M.D., 2014. Achtergrondducument bij Multidisciplinaire Richtlijn Vermindering van blootstelling aan lichaamstrillingen om rugklachten te voorkómen. NVAB, BA&O, Human Factors NL, NVvA, NVVK, Utrecht, achtergronddocument bij richtlijn, 87 pp.

Download PDF

Hulst, M. van der, 2005. 'Een hoge werkduk sluipt er in'. Oogst Landbouw 13 (18), p. 24-25.

Download PDF

Janssens, S.R.M., G.H. Kroeze, M.P.J. van der Voort, 2004. Arbeidsomstandigheden vollegrondsgroenteteelt; Een inventarisatie van knelpunten en oplossingsrichtingen rondom piekarbeid. Den Haag, LEI, rapport 2.04.10.

Download PDF

Lans, C.J.M. van der, en P.C.M. Vermeulen, 2003. Ondernemerschap in de glastuinbouw. Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

Download PDF

Lans, C.J.M. van der, Vermeulen, P.C.M., 2004. Ondernemen doe je niet alleen. Vakblad voor de Bloemisterij 6(2004), p. 18-19.

 

Lans, C.J.M. van der, Vermeulen, P.C.M., 2004. Veel telers nog eenzame ondernemers. Groenten&Fruit 7(2004), p. 12-13.

 

Lans, C.J.M. van der, Vermeulen, P.C.M., Buck, A.J. de, Woerden, S.C. van, 2004. Hulpmiddelen ondernemerschap en personeelsmanagement. Fase 2: Van onvoldoende aanbod naar oplossingen. Naaldwijk, PPO Intern rapport, projectnummer 41414044. 42 p.

Download PDF

Lauwere, C. de, J. Verstegen, J. Buurma, E. Poot, P. Roelofs, J.W. van der Schans, M. Vrolijk en W. Zaalmink, 2006. Ondernemers en de actoren in hun omgeving in beweging; zoektocht naar rode draden in agrarische transitieprocessen. Landbouw Economisch Instituut (LEI), rapport 7.06.04, Den Haag.

 

Lauwere, C.C. de, 2005. The role of agricultural entrepreneurship in Dutch agriculture of today. Agricultural Economics. Accepted for publication in march 2004

 

Lauwere, C.C. de, H. Drost, A.J. de Buck, A.B. Smit, L.W. Balk-Theuws, J.S. Buurma and H. Prins, 2004. To change or not to change? Farmers' motives to convert to integrated or organic farming (or not). Acta Horticulturae 655, 235-243.

Download PDF

Lauwere, C.C. de, H.B. Schoorlemmer, A.B. Smit, P.F.M.M. Roelofs en A.A.M. Poelman, 2004. Onderzoek naar verbeterpunten in het ondernemerschap van geïntegreerde en biologische telers: vertrekpunt voor verdere professionalisering. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 002.

Download PDF

Lauwere, C.C. de, K. Verhaar, en H. Drost (red.), 2002. Het Mysterie van het Ondernemerschap. Wageningen. IMAG-rapport 2002-02, 156 p.

 

Lauwere, C.C. de, L.W. Balk-Theuws, A.J. de Buck, A.B. Smit, 2004. Omschakelen doe je samen: Oriënterend onderzoek naar de rol van samenwerkingsverbanden in de transitie naar duurzame landbouw. Agrotechnology & Food Innovations, Report 198. Wageningen-UR, Wageningen, 58 pp.

Download PDF

Meijaard, P., 2002. De rol van gedragsverandering bij houdingscorrectie en bewegingscorrectie, en de toepasbaarheid daarvan bij Staatsbosbeheer. Vergelijking van waarnemingen voor oefentherapie-Mensendieck met waarnemingen voor de Arbo-checklist. Wageningen, IMAG-nota V 2002-47.

Download PDF

Meijs, C.H.A., 2000. Kwaliteit van de arbeid in leghennenhuisvestingssytemen. Vergelijkend onderzoek naar arbeidsomstandigheden in scharrel- en batterijhuisvesting voor leghennen als alternatief voor de legbatterij. Wageningen, IMAG, nota P 2000-51, afstudeerverslag.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E, P.F.M.M. Roelofs en E. Hartman, 2001. Rapportage arboconvenant spoor 1: Analyse van fysieke en psychische belasting, van verzuim en ongeschiktheid, en van maatregelen voor diverse takken van de agrarische sector. Wageningen, IMAG-nota V 2001-104.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2004. Elektrische snoeischaar minst belastend. Stigas Info 3 (1), p. 3.

 

Oude Vrielink, H.H.E., 2003. Ergonomisch snoeien. Groenten & Fruit 51, p. 77.

 

Oude Vrielink, H.H.E., 2013. Blootstelling aan lichaamstrillingen van chauffeurs van heftrucks bij intern transport van doe-het-zelf producten (Measurement of daily exposure to whole-body vibration during transport of stapled do-it-yourself products using forklift trucks). ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2013-0904, 42 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2008. Antivibratie werkhandschoenen / Antivibration gloves. ErgoLab Research B.V., Bennekom, artikel, 8 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2013. Blootstelling aan lichaamstrillingen van chauffeurs van moderne zelfrijdende cirkelmaaimachines tijdens het maaien van plantsoenen in praktijk. ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2013-3110, 49 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2014. Exposure to whole-body vibrations of drivers of a roll-on / roll-of (RORO) tractor during unloading of a ship and different transporting tasks (Lichaamstrillingen bij roll-on / roll-off (RORO) transporttaken en tijdens het lossen van een schip). ErgoLab Research B.V., Bennekom, report 2014-1216, 54 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2007. Analyse van de blootstelling aan trillingen bij gebruik van motorkettingzagen (Analysis of the exposure to hand-arm vibrations using petrol-engine chainsaws). ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2007-01, 38 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2017. Artikel GITHA - Realistische schatting van tijdbestedingen in huishoudens op basis van variatie in omstandigheden. ErgoLab Research B.V., Bennekom, 15 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2012. Comparison of high-power agricultural tractors: effect of whole-body vibration exposure during a standardized test in practice. ErgoLab Research B.V., Bennekom, report 2012-0601, 53 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2014. Dagelijkse blootstelling aan lichaamstrillingen van chauffeurs van heftrucks bij intern transport van papierrollen (Daily exposure to whole-body vibration of drivers of forklift trucks during internal transport of paper rolls). ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2014-1218, 43 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2014. Exposure to whole-body vibration of drivers of state-of-the-art self-propelled wide area rotary mowers during mowing of public green areas in practice. ErgoLab Research B.V., Bennekom, report 2014-0212, 49 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2007. Analyse van de blootstelling aan trillingen tijdens werk in de groenvoorzieningen (Analysis of the exposure to whole-body and hand-arm vibrations during work in the green area). ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2007-04, 44 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2009. Exposure to whole-body vibration and effectiveness of chair damping in high-power agricultural tractors having different damping systems in practice. ErgoLab Research B.V., Bennekom, report 2009-10-1, 46 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2007. Analyse van de blootstelling aan trillingen bij gebruik van heftrucks (Analysis of the exposure to whole-body and hand-arm vibrations using forklift trucks). ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2007-03, 56 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2008. Effect antivibratiewerkhandschoenen beperkt (in Dutch). Tuin en Park Techniek 15 (5), 14-17

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2017. Trillingen en Schokken (Vibrations & shocks). In: Handboek Arbeid & Gezondheid (Van Alphen, Houba et al., red.), 2013, p. 386-412 Vakmedianet, Alphen a/d Rijn.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2012. Meting van trillingen van heftruck chauffeurs bij transport van kalkzandsteen. ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2011-1101, 25 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2008. Antivibratiehandschoenen: zijn deze effectief of is er sprake van schijnveiligheid? Tijdschrift voor Ergonomie 33 (5), 12-15

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2009. Blootstelling aan trillingen en effectiviteit van stoeldemping bij hoog-vermogen agrarische tractoren met verschillende dempingsystemen. in praktijksituaties ErgoLab Research B.V., Bennekom, report 2009-10-1, 46 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2010. Meting van de dagelijkse blootstelling aan lichaamstrillingen bij intern transport van stalen containers met behulp van heftrucks (Measurement of the daily exposure to whole-body vibration during internal transportation using forklift trucks). ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2010-09-1A, 21 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2007. Analyse van de blootstelling aan trillingen bij gebruik van landbouwtrekkers (Analysis of the exposure to whole-body and hand-arm vibrations using agricultural tractors). ErgoLab Research B.V., Bennekom, rapport 2007-02, 75 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E. en A.A.J. Looije, 2004. Vergelijking van de fysieke belasting bij het laten zakken van tomatenplanten bij gebruik van verschillende hoge draad haken. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 2649.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E. en A.P.C. van den Boom, 1997. Alternatieven voor geknield werk op een plantkar. Tuin en Park Techniek 4 (2), 34-35

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E. en A.P.C. van den Boom, 1997. Verlichting van arbeid maakt werken in de boomkwekerij aantrekkelijker. De Boomkwekerij 10 (37), 30-31

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., A.A.J. Looije, G. Peppelman en M.C.J. op 't Hof, 2003. Ergonomische beoordeling van snoeischaren voor de fruit- en boomteelt. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 004.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., A.A.J. Looije, G. Peppelman en M.C.J. op 't Hof, 2003. Elektrische snoeischaar geeft nauwelijks klachten. Fruitteelt 49 (93), p. 13.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., A.A.J. Looije, G. Peppelman en M.C.J. op 't Hof, 2004. Welke snoeischaar is geknipt voor boomkwekers? De Boomkwekerij 1 (2004), p. 11 - 13.

 

Oude Vrielink, H.H.E., A.A.J. Looije, G. Peppelman en M.C.J. op 't Hof, 2004. Ergonomische beoordeling van professionele snoeischaren. Tijdschrift voor Ergonomie 3 (29), p. 5 - 10.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., Cloosterman, S.G.M., Van der Bunt, J.A., Krijnen, R.M.A., Dieën, J.H., 1994. Is an sit-stand seat an appropriate alternative in standing situations? Advances in Industrial Ergonomics and Safety

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., E. van Dullemen en J.H. van Dieën, 1994. Arbeidsomstandigheden tijdens de oogst van champignons. Een onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering. Wageningen, IMAG-nota, FMAZ nummer 20.113.0200.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., Lemmen, N., Looije, A.A.J. en Vermeulen, P., 2006. Innovaties in de glasgroenteteelt: vergelijking van verschillende methoden voor het laten zakken van tomatenplanten. ErgoLab Research BV & Wageningen UR-AFSG, rapport 732, 44 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., Medema, P., 2007. Meer uren met een lichte kettingzaag. Tuin & Park Techniek, april 2007, 38-41

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., Ruigewaard, P., Tamsma, P., 2006. Arbeid door jongeren in de agrarische sector: mogelijkheden voor veilig en gezond werken. ErgoLab Research BV & Wageningen UR-AFSG, rapport 556, 149 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, Huub; Hulshof, Carel; Doornbush, Jan; e.a., 2015. Trillingen … wat nu? Vakblad Arbo nr. 12 (2015), p. 36-39 (uitgave van Vakmedianet, Alphen a/d Rijn)

Download PDF

Peppelman, A., 2005. Pluksystemen onderzocht. Fruitteelt 95, 42

Download PDF

Peppelman, G. en P.F.F.M. Roelofs, 2004. Rooien en sorteren van vruchtbomen omvat veel kort-cyclisch werk. Fruitteelt 29 (94), p. 8.

 

Peppelman, G. en P.F.F.M. Roelofs, 2004. Vertil je niet aan rooi- en sorteerwerk. De Boomkwekerij 29/30, 2004, p. 18.

 

Peppelman, G., A.A.J. Looije, M.B.M. Ravesloot, P.F.M.M. Roelofs, V. van Velzen en A. de Bruine, 2004. Arbeidsomstandigheden bij het rooien en sorteren van vruchtbomen; mogelijkheden tot verbetering van dit proces. Praktijkonderzoek Plant&Omgeving (PPO), rapport PPO 2004-31, Wageningen-UR, Randwijk.

Download PDF

Peppelman, G., R. Schreuder, P.F.M.M. Roelofs, H.J.A.A. van Zuilichem, 2006. Arbeidsomstandigheden bij het aanbrengen en verwijderen van hagelnetten en folie over overkappingen. Wageningen UR - PPO-fruit Randwijk, rapport 2006-20 (68 pp.)

Download PDF

Peppelman, G., Roelofs, P.F.M.M., Schoorl, F.W., Looije, A.A.J., 2006. Arbeidsvergelijking van vier fruitoogstsystemen. Randwijk, PPO-fruit

Download PDF

Peppelman, G., Schoorl, F.W., Roelofs, P.F.M.M., 2006. Plukken met pluktrein is het goedkoopst. Fruitteelt 96, 41

Download PDF

Peppelman, G., Schreuder, R., Roelofs, P., 2007. Aanbrengen en verwijderen van folie en hagelnet. Fruitteelt 97, 8-9

Download PDF

Roelofs, P., Oude Vrielink, H., Drost, H., Hendrix, T., Looije, A. en Vink, A., 2006. Werkmethode scorelijst - Kwaliteit van de arbeid. Arbo-checklist, invulinstructie en achtergrondinformatie. Wageningen UR - ASG Lelystad, rapport 200609

Download PDF

Roelofs, P.F.F.M., 2004. Geen wiedbed deugt. Landbouwmechanisatie 5 (55), p. 15.

 

Roelofs, P.F.F.M., 2004. Verbetering van liggend werk in open teelten. Stigas Info 3 (1), p. 4.

 

Roelofs, P.F.F.M., 2004. Ideale bed nog niet gevonden. Oogstplus, 16 april 2004.

 

Roelofs, P.F.F.M., 2004. Wiedbed niet beter. Ekoland 5, 2004, p. 7.

 

Roelofs, P.F.F.M., A. Bruinsma, A.A.J. Looije, A.J. Snoek en A. Vink, 2004. Ergonomische verbetering van handwerk aan de grond in de open teelten. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 103.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M en G. Peppelman, 2005. Knelpunten in werkgeverschap en mogelijkheden tot verbetering. Een participatief traject, doorlopen door fruittelers en onderzoekers. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 529.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., 2005. Hogedrukspuit te belastend. Nieuwe Oogst 15 (1), p. 15.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M. en Looije, A.A.J., 2006. Arbeid en Arbo bij het beheer van natuurgebieden en in de bosbouw. Wageningen, Agrotechnology and Food Sciences Group, rapport 377

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., A.A.J. Looije, A.T.M. Hendrix en H.H.E. Oude Vrielink, 2001. Eindrapportage ONDERZOEK ARBOCONVENANT AGRARISCHE SECTOREN. Onderzoek naar ‘Stand der techniek’ met betrekking tot de fysieke belasting in de agrarische sector Wageningen, IMAG

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., A.C. Smits en I.C. de Jong, 2005. Konijnen houden? Blijf bij de tijd! NOK-Kontaktblad (23), nr 5, pp 16-20.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., Baltissen, A.H.M.C, Diepen, M. van, Looije, A.A.J., 2007. Ergonomische adviezen bij de ontwikkeling van uniform fust voor bloembollen. Wageningen UR - ASG Lelystad, rapport 29, 28 pp.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., Baltissen, T.H.M.C., Looije, A.A.J., Snoek, B.J., Wildschut, J., 2006. Fysieke belasting bij fusthandling in de bloembol- en bolbloemsector. Rapportage van fase 1. Wageningen, Agrotechnology and Food Sciences Group, rapport 674

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., Diepen, M. van, A.A.J. Looije en J. Wildschut, 2006. Vermindering van de fysieke belasting tijdens fusthandling in de bloembollensector. Wageningen UR - ASG Lelystad rapport 22, 39 pp.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., Ellen, H.H, Vink, A., 2006. Gezond werken in diervriendelijke houderijsystemen. Wageningen UR - ASG Lelystad, rapport 17, 55 pp.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., G. van den Berg, H.J. van Dooren, 2006. Fysieke belasting bij verschillende kuilblootmethoden. Wageningen UR - ASG Lelystad rapport 21

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., G.H. Kroeze en J. H. Brandsma, 2005. Fysieke belasting op acht melkveehouderijbedrijven. Netwerkproject Noordoost Groningen. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 517.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., H.H.E. Oude Vrielink en A.A.J. Looije, 2005. Ergonomische verbetering van reinigen van stallen en afdelingen. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 388.

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., Peppelman, G., 2006. Plukken met pluk-o-trac werkt het meest prettig. Fruitteelt 96, 40

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., T.A. Vogelzang, G.H. Kroeze, L.Schotanus, 2005. Verbetering arbeidsefficiëntie op vier melkveehouderijbedrijven. Netwerkproject De Tik. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 432.

Download PDF

Roestel, A., 2006. Onderzoek werkhouding bij champignonoogst. Nieuwe Oogst, 14 januari 2006, p. 19.

Download PDF

Roestel, A. van en A.A.J. Looije, 2003. Ergonomisch plukken met aangepaste stellingen. Paddestoelen 41, p. 4.

Download PDF

Roestel, A.J.J. van, P.F.M.M. Roelofs en A.A.J. Looije, 2005. Vermindering van de fysieke belasting tijdens de oogst van champignons. Een vergelijking van handmatige oogstmethoden. Wageningen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

Download PDF

Schreuder, S.A.M., Roelofs, P.F.M.M., Meijer, H., 2006. Optimalisatie rooisorteercombinatie voor vruchtbomen. Wageningen UR - PPO fruit, rapport 2006-36, 35 pp.

Download PDF

Straatsma, G., Van Tuijl, B.A.J., 2007. Nieuwe methoden voor de handmatige oogst van champignons. Wageningen UR - PPO Paddestoelen Wageningen, rapport 2007-1

Download PDF

Veehouderij Techniek, 2005. Rechte spuitlans trilt minder. Veehouderij Techniek, januari 2005.

Download PDF

Veehouderij Techniek, 2005. Arbeid per koe per jaar verschilt flink. Veehouderij Techniek, januari 2005, p.14.

Download PDF

Vermeer, H.M., Groenestein, C.M., Roelofs P.F.M.M., 2007. Blauwdruk van bedrijfssystemen voor biologische varkens met minder fysieke belasting. Wageningen UR - ASG Lelystad v-rapport 40, 44 pp.

Download PDF

Vermeulen, P.C.M., 2005. Taakroulatie kent vele voordelen. Groente en Fruit 10 (2005), p. 26-27.

 

Vermeulen, P.C.M., 2005. Taakroulatie vermindert efficientie, maar verhoogt werkplezier. Vakblad voor de Bloemisterij 7 (2005)

 

Vermeulen, P.C.M., 2005. Stap voor stap naar een goede taakroulatie. Vakblad voor de Bloemisterij 9 (2005), p. 16-17.

Download PDF

Vermeulen, P.C.M., Lans, C.J.M. van der, Dooren, H.J.C. van, Enting, J., Mul, M.F., 2002. Ondernemen in de praktijk. Lelystad, Praktijkonderzoek Veehouderij, Praktijkboek 14, 83 p.

 

Vermeulen, P.C.M., Lans, C.J.M. van der, Buck, A.J. de, 2004. Personeelsmanagement en imago in de glastuinbouw. Naaldwijk, PPO Intern rapport, projectnummer 41404420/41404421.103 p.

Download PDF

Vermeulen, P.C.M., S.C. van Woerden, C.J.M. van der Lans, A. Vink en G.H. Kroeze, 2004. Taakroulatie in de glastuinbouw. Onderzoek naar de beperkingen en mogelijkheden van taakroulatie. Naaldwijk, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, rapport 41414016

Download PDF

Vink, A en H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Maatregelen ter vermindering van de blootstelling aan trillingen. Deel 1: Inventarisatie van de problematiek per tak. Wageningen, Agrotechnology and Food Innovations B.V., rapport 466.

Download PDF

Vink, A en H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Trillingen: Acht uur ploegen mag straks niet meer. Landbouwmechanisatie 7/8 (56), p 14-15.

Download PDF

Vink, A. en G.H. Kroeze, 1999. A modern farm specific labour budgeting system. Proceedings XXVIII CIOSTA – CIGR V Congress, Horsens, Denmark, p. 137 – 141.

Download PDF

Vink, A. en G.H. Kroeze, 1999. PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting. Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 – 28.

Download PDF

Vink, A. en H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Trillingen serieus probleem voor groene vakman. Tuin & Landschap 23, 2005, p. 18-19.

Download PDF

Vink, A. en H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Trillingen: Twee uur zagen mag straks niet meer. Tuin en Park Techniek, september 2005, p. 66-67.

Download PDF

Werkman, H., 2004. Arbeid bij de melkrobot. Verwachtingen en gevolgen van de aanschaf van een melkrobot op korte en middellange termijn. Wageningen Universiteit.

Download PDF

Posters

De Lauwere, C., L. Balk-Theuws, A. de Buck en B. Smit, 2004. Adoptie van duurzame landbouw. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Dooren, H.J. van, J. Poelarends, K. Bos, C. de Lauwere, H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Automatisch melken en gezondheid ondernemer, introductie en onderzoeksopzet. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Dooren, H.J. van, J. Poelarends, K. Bos, C. de Lauwere, H.H.E. Oude Vrielink, 2004. Automatisch melken en gezondheid ondernemer. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Dooren, H.J. van, J.Poelarends en H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Automatisch melken en gezondheid ondernemer, eerste resultaten. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Dooren, HJ van, Oude Vrielink, HHE, Poelarends, J, Neijenhuis, F, 2007. Automatisch melken en een gezonde ondernemer. Wageningen UR - ASG Lelystad

Download PDF

Drost, H., 2004. Evaluatie toets ondernemingsplan Borgstellingsfonds-plus. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Janssens, B., M. van der Voort en G.H. Kroeze, 2004. Arbeidsomstandigheden vollegrondsgroenteteelt, knelpunten en oplossingsrichtingen rondom piekarbeid. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Lans, C. van der en P.C.M. Vermeulen, 2004. Ondernemerschap in de glastuinbouw. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Lemmen, N., H.H.E. Oude Vrielink en A.A.J. Looije, 2005. Haak versus Haspel. Fysieke belasting van de bovenste lichaamsregio's tijdens het laten zakken van tomatenplanten bij het gebruik van standaard hoge draad haak in vergelijking met Tomguide. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2007. Lichaamstrillingen tijdens trekkerwerkzaamheden. ErgoLab Research B.V., Bennekom.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2007. Lichaamstrillingen tijdens rijden op een trekker. ErgoLab Research B.V., Bennekom.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2005. Arbeid door jongeren in de agrarische sector. Ruimte in regelgeving met waarborg voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2007. Blootstelling aan hand-arm trillingen bij gebruik van motorkettingzagen. ErgoLab Research B.V., Bennekom.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E. en A. Vink, 2007. Trillingen in de agrarische sector. Normen, blootstellingen en maatregelen. ErgoLab Research B.V., Bennekom.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E. en A.A.J. Looije, 2004. Vermindering fysieke belasting in de glastuinbouw: verschillende hoge draad haken in de tomatenteelt. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E. en A.A.J.Looije, 2007. Innovaties ter vermindering fysieke belasting in de glastuinbouw: vergelijking van hoge draad haken. ErgoLab Research B.V., Bennekom.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E. en E. Hartman, 2005. Meetlat Kwaliteit van de Arbeid. Relatie totale werk zwaarte en ziekte door rug of ledematen. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., A. Vink, H. Drost, P.F.M.M. Roelofs, A.A.J. Looije, G.H. Kroeze, M. de Wolf, 2004. Meetlat Kwaliteit van de Arbeid. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., A.A.J. Looije, G. Peppelman en M.C.J. op 't Hof, 2004. Ergonomische beoordeling van snoeischaren voor de fruit- en boomteelt. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., G.H. Kroeze en H. Drost, 2005. Arbeid door jongeren in de agrarische sector. Nadere beschrijving van de problematiek. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

P.C.M. Vermeulen, 2004. Personeelsmanagement glastuinbouw. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Peppelman, G., F. Schoorl, P.F.M.M. Roelofs en A.A.J. Looije, 2005. Arbeidsvergelijking tussen 4 fruitoogstsystemen: eerste resultaten. Wageningen, 2 december 2005, bijeenkomst NFO

Download PDF

Peppelman, G., F. Schoorl, P.F.M.M. Roelofs en A.A.J. Looije, 2005. Arbeidsvergelijking tussen 4 fruitoogstsystemen: onderzoeksopzet. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Peppelman, G., M.B.M. Ravesloot, P.F.M.M. Roelofs en A.A.J. Looije, 2004. Rooien en sorteren van vruchtbomen kan met minder fysieke belasting. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Peppelman, G., Schoorl, F., Roelofs, P.F.M.M., Looije, A.A.J., 2006. Arbeidsvergelijking tussen 4 fruitoogstsystemen. Randwijk, PPO-fruitteelt

Download PDF

Peppelman, G., Schreuder, R., Roelofs, P., 2006. Aanbrengen en verwijderen van overkappingen en hagelnetten. Randwijk, PPO-fruitteelt

Download PDF

Peter Roelofs, Gijs van den Berg, Hendrik Jan van Dooren, 2007. Fysieke belasting tijdens kuilblootmethoden kan omlaag. Wageningen UR - ASG Lelystad

Download PDF

Peter Roelofs, Hilko Ellen, Annet Vink, 2007. Diervriendelijke houderijsystemen kunnen ook mensvriendelijk. Wageningen UR - ASG Lelystad

Download PDF

Peter Roelofs, Marcel van Diepen, Anton Looije, Jeroen Wildschut, 2007. Betaalbare tilhulpmiddelen verminderen de fysieke belasting in de bloembollensector. Wageningen UR - ASG Lelystad

Download PDF

Roelofs, P.F.F.M., A.A.J. Looije, A. Vink, A. Bruinsma, B. Snoek, 2004. Afwisselend gebruik van werkbedden vermindert fysieke belasting tijdens handwerk aan de grond. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Roelofs, P.F.F.M., A.A.J. Looije, H.H.E. Oude Vrielink en M. Timmermans, 2004. Met een aangepaste hogedrukspuit minder fysieke belasting tijdens het reinigen van stallen. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., 2005. Minder fysieke belasting tijdens inkuilen en uithalen van gras- of maïssilage. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M. en H. Ellen, 2005. Diervriendelijke systemen ook arbeidsvriendelijk. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., Baltissen, T., Diepen, M. van en A.A.J. Looije, 2007. Op weg naar een uniform fust voor de bloembollensector, een ergonomische benadering. Wageningen UR - ASG Lelystad

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., T. Baltissen, J. Wildschut en M. van Diepen, 2005. Minder tillen in de bloembollen- en bolbloementeelt. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Roestel, A. van, P.F.M.M. Roelofs en A.A.J. Looije, 2005. Arbeidsomstandigheden bij de oogst van champignons. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Roestel, A. van, P.F.M.M. Roelofs en H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Nieuwe oogstmethoden voor champignons. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Stef Schreuder, Peter Roelofs, Bertus Meijer, 2007. Optimaliseren rooi-sorteercombinatie voor vruchtbomen. Wageningen UR - PPO

Download PDF

Straatsma, G., Bart A.J. van Tuijl, 2007. Nieuwe methoden voor handmatige oogst van champignons. Wageningen UR - PPO

Download PDF

Vermeer, H, Roelofs, PFMM, Groenestein, K, 2007. Blauwdruk Bedrijfssystemen Biologische Varkens. Minder en lichter werk door sturing mestgedrag en mechanisatie. Wageningen UR - ASG Lelystad

Download PDF

Vermeulen, P, Gerrit Kroeze, GH, Vink, A, 2007. Kritische succesfactoren voor taakroulatie in de glastuinbouw. Wageningen UR - PPO

Download PDF

Vermeulen, P.C.M. en G.H. Kroeze, 2004. Kritische succesfactoren taakroulatie glastuinbouw. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Vermeulen, P.C.M., A. Vink en G.H. Kroeze, 2005. Kritische succesfactoren taakroulatie glastuinbouw. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Vermeulen, P.C.M., N. Jukema en A. Vink, 2005. Arbeid netwerken in de glastuinbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Vink, A en H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Platform Arbeid website. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Vink, A. en G.H. Kroeze, 2004. Agrowerk: begroten van arbeidsbehoefte en arbeidsbelasting. Wageningen, 15 september 2004, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Vink, A. en H.H.E. Oude Vrielink, 2005. Vermindering van blootstelling aan trillingen. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Werkman, H., 2005. Veranderingen in arbeid als gevolg van het werken. met de melkrobot. Wageningen, 14 september 2005, Kennisdag Platform Arbeid

Download PDF

Lezingen

Oude Vrielink, H.H.E., 2006. Voorbeelden onderzoek Arboconvenant. Wageningen, lezing bedrijfsartsen Stigas, 18 januari 2006.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2004. Risico’s van arbeidsongeschiktheid bij agrariërs. Is een meetlat van de werkomstandigheden een goed schattingsinstrument? Tilburg, lezing bij Interpolis, 25 november 2004.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2004. Onderzoek Arboconvenant. Wageningen, lezing bij overleg Stigas adviseurs, 16 maart 2004.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E. & C.T.J. Hulshof, 2015. Beoordelen van trillingssituaties. ErgoLab Research B.V., Bennekom, & NVAB, Utrecht, Masterclass voor Arboprofessionals.

Download PDF

Persberichten

Dooren, H.J. van, 2004. Automatisch melken en de veehouder. 

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2005. Meer inzicht in veiligheid en gezond werken kinderen en jeugdigen in agrarische sector. 

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2004. Onderzoek naar de maatregelen om blootstelling aan trillingen te verminderen. 

 

Peppelman, G., 2005. Onderzoek naar arbeidsomstandigheden bij vier fruitoogstsystemen. 

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., 2006. Vergelijkend onderzoek naar tilhulpen in de bloembollensector. 

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., 2006. Minder fysiek zwaar werk tijdens het afdekken en ontbloten van voerkuilen. 

Download PDF

Roelofs, P.F.M.M., 2004. Langdurig werken vanaf een ligbed niet beter dan lopend of kruipend wieden. 

 

Roelofs, P.F.M.M., 2004. Uniformeren fust draagt mogelijk bij tot verlichting tilbelasting in bloembollensector. 

Download PDF

Roestel, A., 2005. Nieuwe oogstmethodes in champignonteelt mogelijk? 

Download PDF

Overig

Hartman, E., 2004. Risk analysis of sick leave among Dutch farmers. Wageningen UR, Universiteit, thesis, 144 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2015. Overzicht van aanpassingen bij updates van GITHA vanaf 2010. ErgoLab Research B.V., Bennekom, documentatie, 5 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2014. Meetrapportage trillingsuitslag en –frequentie VibroGym Pro2 trilplaat. ErgoLab Research B.V., Bennekom, meetrapport, 3 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2020. Gebruikershandleiding GITHA 17 (2020) ErgoLab Research B.V., Bennekom

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2021. Gebruikershandleiding GITHA 18 (2021) ErgoLab Research B.V., Bennekom

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2007. Personenschade en standaardtijden huishoudelijk werk. GITHA. Gestandaardiseerde Inventarisatie Taken Huishoudelijke Arbeid. Achtergronden, dataverzameling en gebruik van het computerprogramma GITHA. ErgoLab Research B.V., Bennekom, artikel, 9 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2008. Blootstelling aan trillingen tijdens heftruck rijden. Voldoet de (nieuwe) machine in mijn eigen situatie? ErgoLab Research B.V., Bennekom, brochure, 4 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2010. Toelichting op aanpassingen GITHA 7 ten opzichte van versie 6.2009. ErgoLab Research B.V., Bennekom, documentatie.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2010. GITHA: 10 jaar betrouwbare partner in het schatten van de tijdbesteding aan huishoudelijk werk. ErgoLab Research B.V., Bennekom, artikel, 15 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2021. Aanvraag- en opdrachtformulier GITHA LIGHT. ErgoLab Research B.V., Bennekom, formulier, 7 pp.

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2011. Gebruikershandleiding GITHA 8. ErgoLab Research B.V., Bennekom

Download PDF

Oude Vrielink, H.H.E., 2011. Aanpassingen en verbeteringen GITHA 8. ErgoLab Research B.V., Bennekom, documentatie.

Download PDF